Republiek of Spinoza Centrum

Spinoza centrum voor vernieuwing van de democratie

D66-wethouder Simone Kukenheim pleit voor de oprichting van de republiek Amsterdam als PVV-leider Geert Wilders na de verkiezingen premier wordt, aldus Het Parool op 4 februari.

Republiek Amsterdam

Kukenheim sprak over zo’n staatsvorm op de nieuwjaarsreceptie van het slavernij-instituut Ninsee. Zij wil een activistische opstelling van de stad tegen racisme en onverdraagzaamheid. “Rebellie past onze stad als een handschoen,” zei Kukenheim en Amsterdam, als diverse en tolerante stad, moet niet aarzelen om tegen de landelijke trend in te gaan.

De wethouder is trots op de Amsterdammers die dagelijks tegen racisme strijden. Amsterdammers mogen niet tegen elkaar worden opgezet en uitgespeeld. Als we dat niet duidelijk maken dan worden we onderdeel van hetzelfde klimaat. Collega wethouder Kajsa Ollongren legde een jaar eerder al een verband tussen de komst van Wilders als premier of minister en de oprichting van de Republiek Amsterdam. Bron: Het Parool

Het huidige politieke systeem is verouderd

In het huidige gepolariseerde klimaat is een pleidooi voor een Amsterdamse republiek een stevig signaal naar politici die de grenzen willen sluiten en zich terug willen trekken achter de dijken. Maar het oprichten van een Republiek Amsterdam helpt niet om de kloof tussen politiek en burgers te overbruggen. Zo is bijvoorbeeld de huidige Franse Republiek van Hollande en zijn voorgangers een hiërarchisch ingestelde staat zonder ruimte voor burgers om zelf met ideeën te komen.

Vernieuw de lokale democratie

Daarom hadden de D66 wethouders beter een pleidooi kunnen houden voor de vernieuwing van de lokale democratie. Dit kan door stapsgewijs een stelsel te ontwikkelen waarin het perspectief van burgers en de invloed van burgers centraal staan. Inmiddels nemen burgers in heel Europa het heft zelf in handen om hun leefomgeving te verbeteren. In de groeiende bottom up beweging wordt de expertise van burgers gebruikt voor buurten en wijken. Op de websites www.stedenintransitie.nl en www.citiesintransition.eu staan honderden voorbeelden van projecten waaraan burgers samen buurtactiviteiten organiseren.

In de vernieuwde democratie zijn het college, de politieke partijen en ambtenaren niet langer het middelpunt van de stad. Dat zijn de burgers en met hen de kwaliteit van hun leefomgeving. Als burgers meer invloed krijgen op hun eigen omgeving zullen zij waarschijnlijk ook meer belangstellingen gaan tonen voor andere buurten en voor de hele stad.

Spinoza Centrum broedplaats voor de nieuwe democratie

Een groot maatschappelijk debat en dialoog is nodig om de vernieuwing van de lokale democratie te organiseren.  Daarbij kunnen we de filosofie van Spinoza als uitgangspunt nemen en de politiek denker Spinoza als een voorbeeld van iemand die het in zijn tijd heeft aangedurfd om de gevestigde orde te trotseren met zijn verlichte denkbeelden.

Baruch Spinoza

Neem de filosofie van Spinoza als uitgangspunt om de democratie een nieuwe impuls te geven

Debat en dialoog komen beter uit de verf als deze buiten het parlement en de raadzalen plaatsvinden. In plaats van het uitroepen van de republiek kunnen de D66 wethouders zich beter hard maken voor het bouwen van een centrum van de nieuwe democratie. Het centrum kan de broedplaats worden om de democratie opnieuw vorm te geven.

Spinoza centrum aan het IJ
impressie van het centrum voor nieuwe democratie aan het IJ met groot standbeeld van Baruch Spinoza (10 meter hoog)

In het centrum kunnen burgertoppen worden georganiseerd en de jaarlijkse burgerdagen. Verder kunnen er colleges worden gegeven over maatschappelijke thema’s. Omdat de scheiding tussen kerk en staat stukje bij beetje begint te verdwijnen in een aantal landen of opnieuw ter discussie wordt gesteld, ligt het voor de hand om dit centrum van de nieuwe democratie het Spinoza centrum te noemen. Bovendien wordt het tijd om de filosoof Spinoza een belangrijke plaats in onze samenleving te geven. Het centrum kan ook een Spinoza museum en een school voor filosofie huisvesten.

Republiek Amsterdam
locatie van het Spinoza centrum aan het IJ
Baruch Spinoza filosoof van de vrijheid
standbeeld voor Spinoza als een vrijheidsbeeld voor Nederland

Baruch (Benedictus de) Spinoza (Amsterdam 1632 – Den Haag 1677) was een Nederlands filosoof, wiskundige, politiek denker en lenzenslijper uit de vroege Verlichting. Hij was van Sefardisch-Joodse afkomst. Hij accepteerde geen verklaring dan die is gebaseerd op de rede. Hij stelde dat de Bijbelse profeten gewone mensen waren met een verbeeldingskracht die niet namens God spraken. In het Theologisch-Politiek Traktaat pleitte Spinoza voor volledige vrijheid van meningsuiting en tolerantie. Als politiek denker vond hij dat de macht van de staat nooit aan een enkeling toevertrouwd mocht worden, omdat daar misbruik van gemaakt zou worden. Zijn opvattingen zijn actueel door de opstelling van de Amerikaanse president Trump en de opkomst van populistische en extreem-rechtse partijen in Europa. De democratie is voor Spinoza een instrument hoe we het beste de samenleving kunnen inrichten.

Spinoza Kring Amsterdam wil ook centrum

De Amsterdamse Spinoza Kring stelt voor dat Spinoza (1632-1677) een boegbeeld van Amsterdam wordt en dat het stadsbestuur een plaats inruimt voor Spinoza om daarmee één van ‘s werelds grootste denkers de eer te betonen die hem toekomt. Spinoza’s wijsbegeerte heeft in de 17e eeuw de kiem gelegd voor de inrichting van de open en vrijzinnige stad Amsterdam. Lees verder over het plan van de Spinoza Kring.

Andere ideeën over de rol van burgers

De Piratenpartij wil een schaduwraad van burgers die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies dient en de mogelijkheid voor burgers lokaal en stedelijk besluitvormende burgerfora bijeen te roepen. Meer lezen in Het Parool.

Op 24 oktober j.l. is Code Oranje gelanceerd. Code Oranje is een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, ondernemers, raadsleden, wetenschappers en actieve burgers heeft de Code Oranje afgekondigd. Code Oranje gaat over de staat van onze huidige politieke democratie. Die verdient een grondig herontwerp en dit vraagstuk is urgent. De landelijke verkiezingen in 2017 en de gemeentelijke verkiezingen in 2018 moeten het kantelpunt vormen om de nieuwe democratie te realiseren. Meer lezen op website democratic challenge.

Democratie krijgt impuls met meerkeuze stemmen

Een gedachte over “Spinoza centrum voor vernieuwing van de democratie”

  1. Geweldig plan, dat ik als oud- en oude (86) Amsterdammer zeer toejuich, vooral ook omdat ik als wereldvermaard Spinoza-scholar al jaren pleit om in het spoor van Spinoza’s verdediging van Directe Democratie ons daarvoor in te zetten (in 2015 nog in Argentinië o.d.t. “Hardliner Spinoza on democratic nationalism” en binnenkort ook in a.s boek “SPINOZA NAAR DE TEKST. PROFIEL VAN UNIVERSEEL WETENSCAPPELIJK GENIE”. Met appendix v. 30 pp over basis v. lokale DD.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *