Home

Wild Projects levert creatieve toepassingen

Wild Projects ontwikkelt creatieve toepassingen voor maatschappelijke innovatie. Om de samenleving slimmer, socialer en duurzamer te maken. Zo nemen we initiatieven om ontmoetings- en maakplekken (makerspaces) te creëren. Voor jong en oud, om van elkaar te leren, ervaringen uit te wisselen en samen te werken.

home_wild_projects_logo

Creatieve en ondernemende inwoners toveren leegstaande gebouwen om tot inspirerende, wijkgerichte ontmoetingsplekken. Met bijvoorbeeld een café, werkplekken, een klein theater, en ruimtes voor het geven van workshops.

Wild Projects is in de regio Amsterdam-Almere betrokken bij de ontwikkeling van Nieuw Nederland, steden in transitie, een initiatief van Pakhuis de Zwijger. Dit gebeurt door het verbinden van initiatieven van bewoners en het creëren van publieke ruimte voor ontmoeting, experiment, samen werken, doen en maken.

Volksvlijt_2.0_wild_projects
ontwerp Paleis van de Volksvlijt 2.0

De Stad werkt als een laboratorium voor innovatie. Steeds meer burgers nemen initiatieven om de stad leefbaarder te maken. Daarvoor is de mooie titel stadmakers bedacht. Steden worden slimmer, socialer en duurzamer door de creativiteit, innovativiteit en het sociale ondernemerschap van stadmakers. ‘Mensen maken de stad’ houdt niet op bij het bouwen van je eigen huis. Want mensen willen ook een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving. Een slimme gemeente faciliteert daarom initiatieven van onderop.  Een smart city is niet alleen een stad vol met techniek maar vooral een stad waarin de burgers meer zeggenschap hebben over de ontwikkeling van hun eigen omgeving. Lees meer over de kenmerken van een smart city op deze website.

Technologische en sociale innovaties zorgen voor grote veranderingen. Nieuwe bedrijven kunnen beter profiteren van de technologische en wetenschappelijke innovaties dan gevestigde bedrijven. Het is daarom van belang om talentvolle afgestudeerde hbo’ers en academici te helpen bij het starten van bedrijven. In Amsterdam bestaan al tientallen broedplaatsen voor de creatieve sector. Vanaf 2010 ontstaan ook locaties voor het faciliteren van start-ups op het gebied van techniek en wetenschap. Het is van belang dit op te schalen door het ontwikkelen van een (internationale) innovatiecampus.

contact_wilkd_projects
geodesign_wild_projects

Maar er is meer nodig. Een goede voedingsbodem voor wetenschap, techniek en design begint al op jonge leeftijd. Daarom willen wij dat elk stadsdeel een ontmoetings- en maakplek heeft om initiatieven van onderop en van jong en oud te faciliteren. Wij willen dat jongeren, vanaf groep 8 van de basisschool, in citylabs (maakplekken) kunnen experimenteren met techniek, design en bijvoorbeeld 3D printers. Onderwijs wordt zo aangevuld met werkplaatsen zodat er in Nederland een creatieve en innovatieve maakcultuur ontstaat. Do-it-yourself én do-it- together!

Wij onderzoeken wat het nieuwe maken betekent voor mensen en voor de samenleving. In de blogs op deze website staan voorbeelden van toepassingen om maken in steden te stimuleren zoals Broedplaats 2.0 en het plan voor de internationale innovatiecampus.

home_wild_projects
Fablab Amsterdam is a fully equipped digital fabrication workshop
Het is tijd voor fundamentele hervormingen

Einstein heeft het volgende gezegd: ‘we could not get out of a problem with the same thinking that got us into it.’ Dit kan ook worden gezegd over het huidige politieke bestel en de wijze waarop veel politici nog functioneren. Maar lokaal kunnen politieke partijen het verschil maken als zij initiatieven van creatieve en ondernemende burgers stimuleren en faciliteren.

home_wild_projects
In de voorstelling op het schilderij ‘De val van Icarus’ van Pieter Bruegel de Oude (ca 1558) wordt de nadruk gelegd op de landbouwer op de voorgrond, de herder en de visser, die geen acht slaan op het drama dat zich in hun nabijheid afspeelt.

Op Europees niveau zal meer geïnvesteerd moeten worden in R&D. De focus op onderzoek zal duizenden arbeidsplaatsen voor hoogopgeleide werkloze jongeren opleveren. Politici blijven echter de belangen van de landbouw (vaak  grootgrondbezitters) behartigen terwijl jongeren geen werk hebben. In Spanje is 55% van de jongeren werkloos; de obers in Spanje zeggen dat zij de best opgeleide mensen ter wereld zijn. In Nederland werkt 25% van de academici ver beneden het opleidingsniveau, bijvoorbeeld als home_wild_projects_ipad_universityschoonmaker of als medewerker aan een lopende band.

Wij proberen met onze creatieve denkkracht zogenaamde wild projects in gang te zetten. Wij willen bijvoorbeeld dat leerlingen van groep 8 kennis maken met ondernemerschap en innovatie. De ervaring dat het leuk is om iets te creëren en construeren kan het begin zijn van later ondernemerschap. In een economie waarin we meer moeten doen met minder is het belangrijk dat creativiteit en ondernemerschap al op jonge leeftijd worden gestimuleerd.

Creatieve, ondernemende mensen maken het verschil

home_wild_projects
zelf aan de slag met techniek

Jongeren zullen na hun studie in staat moeten zijn om zelf werk te creëren. In een periode van crisis zullen de traditionele bedrijven banen vernietigen. Nieuwe bedrijven zijn nodig voor het overwinnen van de crisis en de transitie naar een duurzame samenleving. De komende tien jaar kunnen creatieve, ondernemende, jonge mensen het verschil maken. Bijvoorbeeld door vanuit een nieuw perspectief en met nieuwe waarden producten en diensten op de markt te brengen. Maar ook door de concurrentie aan te gaan met gevestigde bedrijven die niet in staat zijn zich aan te passen. Wij kunnen nieuwe ondernemers helpen bij hun ontdekkingstocht. In de toolkit staat een aanpak om aan de slag te gaan.

wild projects: nieuwe groei door do it together!

Mede door de bankenfraude, de euro crisis, de bezuinigingen, het veranderende consumentengedrag en de vergrijzing is de rek uit de economische groei. De Duitse economie is sterk dankzij de enorme investeringen in duurzame energie. Er werken bijna 400.000 mensen in de schone technologie (cleantech) sector. Maar als je niet kunt investeren kan de ‘meer met minder’ strategie de positie van een bedrijf versterken. Dit kan door het besparen op of het vervangen van schaarse grondstoffen door dematerialisatie, het ontwikkelen en gebruiken home_wild_projectsvan alternatieve materialen en 3D-printing. Door het slimmer en duurzamer maken van organisaties door het effectiever en duurzamer inzetten van mensen en het werken met teams en zo weinig mogelijk managers. Nieuwe groei die de aarde niet verder uitput kan vooral worden gerealiseerd door kennis te delen, talententeams te vormen en samen te werken met een gemeenschappelijke visieDit kan met een coöperatie, bijvoorbeeld een researchcoöperaties die onderzoek doet naar nieuwe medicijnen en op de markt brengt. In de toolkit staan voorbeelden van innovatieve bedrijven.

home_wild_projectsDuitsland heeft de omslag naar de groene economie met groene groei al gemaakt. In Nederland begint dit lokaal op gang te komen. Onze activiteiten zijn gericht op het helpen van organisaties die gericht zijn op het realiseren van meer met minder groei en het centraal stellen van de menselijke behoeftes en maat in plaats van de (neoliberale) eisen van de markt.

Michael Porter (shared value) stelt: ‘Wat goed is voor de samenleving is goed voor bedrijven’. Zie bij diensten wat advies- en projectbureau Wild Projects voor u kan betekenen.

Mooi voorbeeld van meer met minder en beter

Onze visie kunnen we aanvullen met een voorbeeld van meer met minder. Wij willen u graag kennis laten maken met de bioloog Miguel Medialdea van Veta La Palma. Miguel kweekt vis op een natuurlijke manier zonder de vis voer te geven. Miguel stelt dat hij een expert is in het creëren van relaties. Daarmee heeft hij een circulair business model ontwikkeld. Miguel zegt in de video: ‘We have to try new business models integrated in nature’. Klik op de video hieronder.

Bezoek voor meer informatie over stadmakers de website www.stedenintransitie.nl.

Share

slimmer, creatiever, duurzamer organiseren